Loading notikumi
  • Šis notikums ir pagājis.

ZOOM seminārs “Mārketings. Kā pārdot savu pakalpojumu”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Nodarbību cikls “Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC”
Zoom seminārs
6.nodarbība “Mārketings. Kā pārdot savu pakalpojumu”

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji.
Semināra mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar e-mārketinga/e-pārdošanas teorētisko bāzi un praktisko pieredzi Latvijas un Eiropas tūrisma biznesa ietvaros. Tūrisma produkta virzīšana tirgū, izmantojot dažādus digitālos komunikācijas instrumentus, sociālos tīklus un medijus.
Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par pamatjautājumiem e-tūrisma mārketingā un pārdošanā. Kā mārketingā un pārdošanā izmantot sociālos tīklus, interneta vietnes un citus digitālos komunikācijas instrumentus. Atziņas par mediju darbību Latvijā un Eiropā.
Semināru vadīs: Aivars Mackevičs, tūrisma ziņu portāla Travelnews.lv direktors un īpašnieks
Norises vieta, moderators: Zoom tiešsaistē 06.05.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
Moderators Ligita Karvele , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

9:45 – 10:00Dalībnieku pieslēgšanās Zoom nodarbībai
10:00 – 12:30Teorētiskā un praktiska daļa:

  • Informācija, komunikācija, pārdošana, serviss, izmaksas, kontrole
  • Cenu stratēģijas
  • Tūrisma e-komercijas priekšrocības un draudi
  • Interneta vietne mārketingam un pārdošanai
  • Sociālie tīkli mārketingam un pārdošanai
  • E-pasts mārketingam un pārdošanai
  • CRM sistēma mārketingam un pārdošanai
12:30 – 13:00Pārtraukums
13:00 – 14:30Praktiskā daļa:

  •  Sabiedriskās attiecības
  • Sadarbība ar medijiem, žurnālistiem un digitālā satura veidotājiem

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.

Pieteikuma saite šeit.

● Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā:
● Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
●Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne, ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
● Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
●Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, ieva.leisavniece@yandex.com;
●Krāslavas rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv
●Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).

Vieta

ZOOM platforma