Loading notikumi
  • Šis notikums ir pagājis.

Zoom seminārs “Konkurētspējas attīstīšana un piedāvājuma noformēšana Latgalē”

25. maijs plkst. 10:00 - 14:30

Nodarbību cikla “Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC”

Zoom seminārs “Konkurētspējas attīstīšana un piedāvājuma noformēšana Latgalē”

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji.
Semināra mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar Latgales reģiona tūrisma kopīgajām tendencēm, stiprajām pusēm un potenciālajām iespējām nākotnē – kā tūrisma uzņēmējam Latgalē atrast savu ceļu, savu vietu, savu stāstu, ko veidot un attīstīt, ar kuru lepoties un, protams, kā ar to visu nopelnīt?
Ko uzņēmējs iegūs: informāciju par dažādiem pozitīvajiem piemēriem Latgales tūrismā, par potenciālajiem tūrisma attīstības virzieniem reģiona griezumā, par latgaliskās viesmīlības standartiem un praktiskus padomus, kā atrast to īpašo stātu, ar kuru Tev uzrunāt tuvāku un tālāku klientu?
Semināru vadīs: Juris Viļums, Dagdas Tūrisma informācijas centra vadītājs Norises vieta, moderators:
● Zoom tiešsaistē 25.05.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Moderators Rūdolfs Liepnieks , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

9:45 – 10:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom nodarbībai
10:00 – 12:30 Teorētiskā un praktiska daļa: 

Pamatvērtības, uz kurām balstīt savu darbību 

Personīgie mērķi un ambīcijas 

Resursi (Latgales mērogā un katram personīgie) 

Vides ietekme uz tūrismu un otrādi 

Latgales produkta specifika 

Personība, stāsts un ekskluzivitāte 

Kas ir Latgales tūrisma klients?  

Konkurenti un sadarbība 

Latgaliskais marketings un stereotipi 

Latgales reģiona tūrisma stratēģija nākamajiem 5, 10, 100 gadiem

12:30 – 13:00 Pārtraukums

 

13:00 – 14:30 Praktiskā daļa: 

Mans stāsts Latgalē – kā to izveidot un izstāstīt? 

Darbs grupās 

Kopsavilkums

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikuma saite: ieej.lv/pietKonkuretspeja

● Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā:
● Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv; ● Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne, ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
● Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv; ● Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, ieva.leisavniece@yandex.com;
● Krāslavas rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv
● Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com

Detaļas

Datums:
25. maijs
Laiks:
10:00 - 14:30