Loading notikumi
  • Šis notikums ir pagājis.

Seminārs “ES aizsargājamo ezeru un upju biotopu apsaimniekošanu Latvijā”

16. augusts, 2017 - 17. augusts, 2017

DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDES LIFE+ NATURE PROJEKTS „NATURA 2000 TERITORIJU NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PROGRAMMA”

Dabas aizsardzības pārvalde aicina piedalīties praktiskā, divu dienu seminārā par Eiropas Savienības aizsargājamo ezeru un upju biotopu apsaimniekošanu Latvijā. Divu dienu laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar ūdeņu apsaimniekošanas paņēmieniem un aktualitātēm Latvijā, izvērtēt un izdiskutēt apsaimniekošanas pasākumu rezultātus, kā arī praktiski līdzdarboties Rāznas ezera piekrastes atjaunošanas demonstrācijā.

Praktiskais seminārs notiek 2017. gada 16. un 17. augustā, Rēzeknes novadā, Organizatori nodrošina ēdināšanu un naktsmītni atpūtas kompleksā “Rāznas Ezerkrasti”.

Semināra mērķauditorija ir pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, ūdeņiem piegulošo zemju īpašnieki, uzņēmēji, kuri saskaras ar ūdeņu apsaimniekošanas jautājumiem.

REĢISTRĒŠANĀS SEMINĀRAM

Jums ir iespēja reģistrēties gan uz vienu dienu, gan uz abām dienām. Reģistrēties līdz 14.augustam atsūtot aizpildītu dalībnieka reģistrācijas anketu uz e-pastu janis.sluke@daba.gov.lv

DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS ANKETA: nat-programme.daba.gov.lv

SEMINĀRA PROGRAMMA:

2017. gada 16. augusts. Atpūtas komplekss “Rāznas Ezerkrasti”

10:30 – 11:00 Dalībnieku reģistrācija
11:00-11:15 Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas Vadlīniju mērķi /Ērika Kļaviņa projekta NAT-PROGRAMME vadītāja /
11:15 – 12:45 Ūdeņu biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīniju izstrādē gūtās atziņas. Pārskats par ūdeņu apsaimniekošanas metodēm un to pielietojumu /Andris Urtāns, projekta NAT-PROGRAMME eksperts/
12:45 – 13:00 Ūdeņu apsaimniekošanas aktualitātes Latgales reģionālās administrācijas pārraudzības teritorijā. / Latgales DAP Reģionālā administrācija/
13:00 – 14:00 Pusdienas
14:00 – 14:30 Lielā dumpja biotopu atjaunošana Engures ezerā. Risinājumi. Pieredze /Ints Mednis, Pasaules Dabas fonds, Projekts LIFE COASTLAKE/
14:30 – 15:00 Ezeru attīstības saistība ar ezeru aizsargājamajiem biotopiem un tiem specifiskiem apsaimniekošanas pasākumiem /Loreta Urtāne, Biedrība “Ūdensaina” /
15:00 – 15:30 Diskusijas. Pieredze ezeru piekrastes apsaimniekošanā
15:30 – 16:00 Kafijas pauze
16:30 – 17:00 Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas Vadlīniju saistība ar videi draudzīgu regulēto ūdensnoteku un meliorācijas grāvju apsaimniekošanu /Loreta Urtāne, Biedrība “Ūdensaina” /
17:30 – 18:00 Dokumentālās filmas “Divi ezeri. Viens dumpis” pirmizrāde Pieredze upju un ezeru apsaimniekošanā

2017. gada 17. augusts Tilīši, Rāznas ezers, Čornajas pagasts
9:00 – 9:30 Iepazīstināšana ar TRUXOR tipa peldošo agregātu un tā izmantošanu ūdenstilpju apsaimniekošanā.
10:00 – 13:00 Apsaimniekošanas paņēmienu praktiskā demonstrācija ezerā ar semināra dalībnieku līdzdalību

Detaļas

Sākums:
16. augusts, 2017
Beigas:
17. augusts, 2017