Loading notikumi
  • Šis notikums ir pagājis.

Seminārs “Tūrisma pakalpojums un digitālo rīku izmantošana Ludzas partnerība teritorijā”

1. jūnijs plkst. 10:00 - 16:30

Klātienes seminārs “Tūrisma pakalpojums un digitālo rīku izmantošana Ludzas partnerība teritorijā” ex.Kārsavas novadā

Mērķis: klātienē iepazīt un gūt pieredzi, iedvesmoties no Ludzas rajona partnerības teritorijas uzņēmējiem digitālo rīku izmantošanā.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību, attīstības un uzņēmējdarbības plānošanas speciālisti, biedrību un asociāciju pārstāvji, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

Ko semināra dalībnieki iegūs: klātienē varēs iepazīties ar konkrēta uzņēmēja pieredzi. Dalībnieki iegūs jaunas ierosmes savas darbības dažādošanai un sadarbības kontaktus.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikuma saite: ej.uz/piet_rīkiludzaspartneriba

Semināra darba kārtība ir šeit.

Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā:
● Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;

● Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne, ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
● Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;

● Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, ieva.leisavniece@yandex.com;
● Krāslavas rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv
● Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).

Detaļas

Datums:
1. jūnijs
Laiks:
10:00 - 16:30
Kategorijas: