Loading notikumi
 • Šis notikums ir pagājis.

Seminārs Preiļos LIKUMDOŠANAS AKTIALITĀTES 2020+ DARBA TIESĪBAS GRĀMATVEDĪBĀ 2020

25. februāris, 2020 plkst. 11:00 - 15:30

Likumdošanas izmaiņas 2020

 1. Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
 • Valdes pilnās atbildības pastiprināšana ar 2020 gadu
 • Riskanto uzņēmumu statuss un ziņošana par to darījuma partneriem
 • Grozījumi PVN likumā: kas ir būvizstrādājumi, kam tiek atcelts reversais PVN?
 1. Grozījumi likumā par IEIEN – jaunie nodokļu atvieglojumi
 2. Grozījumi komandējumu noteikumosMKN 969 – precizējumi darba braucienos, dienas naudas, taksometra lietošana komandējumos ar 29.11.2019.
 • Ko darīt, ja aizdevuma, aizņēmuma līgumam notecējis termiņš?
 • Skaidras naudas atlikumi kasē – ko darīt ja ir iztrūkums?

VID UIEN pārbaudes – KĀ AIZSTĀVĒT IZDEVUMUS

Nr.1 Neatzīti darījumi kā nosacītās peļņas avots – darījuma noformējums (līgumi, pieņemšanas-nodošanas akti u.c. ticamības pierādījumi

Nr. 2 – Dokumentu noformēšanas kļūdas – kā UIEN avots – kļūdas rēķinu noformējumā, kuras nedrīkst pieļaut – kāda ir neieciešama darījuma detalizācija

Nr.3 Iekšējie attaisnojuma dokumenti – maršruta lapas (ceļazīmes), komandējumu rīkojumi, akti, lēmumi, grāmatvedības izziņas

Nr.4. Iztrūkumi kasē kā UIEN avots un ārpakalpojuma apstrīdēšana

Nr.5.  Ar darbību nesaistītie izdevumi (ēdināšana, neatzīta reprezentācija u.c.)

Uzmanību! Represijas jaunam uzņēmumā vecā maksātnespējas gadījumā – PĀRŅEMŠANA (komerclikuma 20. pants)  – jaunā uzņēmuma atbildība par vecā uzņēmuma parādiem – kā rīkoties, lai nebūtu pazīmes pārņemšanai!

 Kā legāli optimizēt izmaksas darbiniekiem?

 Amata alga, stundas tarifa likme, akorda samaksa – kā t pareizi noteikt darba līgumā?

 • Darba laika uzskaite – nelietosim slodzes jēdzienu un nekonkrētus formulējumus – nenormēts darba laiks, pēc grafika. Nepilna darba laika noformējums darba līgumos un kā legāli optimizēt izmaksas darbiniekiem?
 • Summētais darba laiks un kļūdas tā noformēšanā Nepilna darba laika noformējums darba līgumos.
 • Darba līgums, ko viegli aizstāvēt VID (nepilns darba laiks, summētais darba laiks, elastīga darba vieta u.c.).
 • Riska faktori – VID vēstules par aplokšņu algu riskiem! Kā pareizi noformēt darba līgumu, lai nesaņemtu uzrēķinus no VID? Kā neiekrist uz faktiskiem strādāšanas pierādījumiem VID pārbaudēs.

 Kompensācijas par darbinieka mantas lietošanu, dāvanas, naudas balvas – to pareizs noformējums grāmatvedībā. Iepirkuma akti no fiziskas personas.

 Atvaļinājumi, to aprēķins un noteikšanas kartība, atlaišanas izmaksas grāmatvedībā

 • Atvaļinājumu piešķiršana – piešķiram kalendārās dienas, maksājam par darba – biežāk pieļautās kļūdas atvaļinājumu piešķiršanā.
 • Neizmantotie atvaļinājumi, atvaļinājuma kompensācija vai pārmaksa atlaižot.
 • Vidējā izpeļņas slimības naudas aprēķinam, vidējā izpeļņa atvaļinājumam – kā noteikt apmaksājamo dienu skaitu. Kā svētku dienas ietekmē apmaksājamo dienu skaitu?
 • Pārskats par atlaišanas izmaksām un biežāk pieļautās kļūdas, ko konstatē VID.

Detaļas

Datums:
25. februāris, 2020
Laiks:
11:00 - 15:30
Kategorijas:
, ,