Loading notikumi
  • Šis notikums ir pagājis.

Seminārs “Ekosistēmu pakalpojumi un to vērtēšana – Latvijas pieredze”

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija sadarbībā ar projektu LIFE Ekosistēmu pakalpojumi

š.g. 23.februārī aicina Jūs uz izglītojošu pasākumu Rēzeknē „Ekosistēmu pakalpojumi un to vērtēšana – Latvijas pieredze”.

Pasākuma laikā skaidrosim ekosistēmu pakalpojumu būtību, kā iespējams tos novērtēt un novērtējumu ietvert plānošanas dokumentos, kā arī par dabas aizsardzības plānu un pašvaldību teritoriju plānojumu sasaisti. Pasākuma darba kārtība ir pievienota pielikumā.

Lūdzam Jūs reģistrēties tiešsaistē ŠEIT līdz 10.februārim.

Atkarībā no reģistrēto dalībnieku skaita tiks izvēlētā pasākuma norises vieta par ko informēsim reģistrētos dalībniekus.

Dienas kārtība
10:45 -11:00 Reģistrācija
11:00-11:15 Atklāšana
Anda Zeize, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore
11:15-11:40 Kas ir ekosistēmas un ekosistēmu pakalpojumi? Kā un kāpēc tie novērtējami?
Andris Širovs, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktors
11:40-11:45 Īsfilma par ekosistēmu pakalpojumiem
11:45-12:00 Projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti
Inga Hoņavko, projekta LIFE EcosystemServices vadītāja
12:00-12:30 Latvijas pieredze ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā un novērtēšanā
Inga Hoņavko, projekta LIFE EcosystemServices vadītāja
12:30-13:15 Pauze
13:15-13:45 Latvijas pieredze ekosistēmu pakalpojumu sociālekonomiskajā novērtēšanā
Aija Peršēvica /Elīna Konstantinova, biedrība Baltijas krasti, projekts LIFE EcosystemServices
13:45-13:55 Īsfilma par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu
13:55-14:35 Ekosistēmu pakalpojumu pieeja ilgtspējīgai teritoriju pārvaldībai un plānošanai, ārvalstu prakses
un Saulkrastu novada piemērs
Sabīne Zāģere, biedrība Baltijas krasti, konsultante telpiskās attīstības plānošanas jomā
14:35-14:55 Dabas aizsardzības plānu integrēšana pašvaldību teritoriju plānojumos un vietējo pašvaldību
iesaistīšana un sadarbība īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldībā
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas atļauju un
izvērtējuma sektors
14:55-15:30 Jautājumi, diskusija
15:30 Noslēgums

 

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar mums:

Irēna Broliša, 27892916 (DAP Latgales reģionālā administrācija)

Everita Zaķe-Kļaviņa, 29247028 (projekts LIFE Ekosistēmu pakalpojumi)

Detaļas

Datums:
23. februāris
Kategorijas: