Loading notikumi
  • Šis notikums ir pagājis.

Seminārs “Aprites ekonomikas principi iepazīstot mājražotājas Ludmilas Pecuļevičas un  brīvdienu mājas “Mežābeles” piedāvājumu”

31. maijs plkst. 09:40 - 16:00

Klātienes praktisks seminārs 

Aprites ekonomikas principi iepazīstot mājražotājas Ludmilas Pecuļevičas un  brīvdienu mājas “Mežābeles” piedāvājumu 

Mērķauditorija: Latgales reģiona esošie vai topošie uzņēmēji, attīstības plānošanas speciālisti. 

Semināru vadīs: dr.sc.ing Jana Simanovska, biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” vadītāja, un dr.biol. Ulla Milbreta, neirozinātņu doktore, jaunuzņēmumu veidotāja, mājas restorāna īpašniece. Pasniedzējas lielu uzmanību velta tam, lai semināros iegūtās zināšanas dalībnieki būtu praktiski izmantojamas. 

Turpināsim uzsākto tēmu par vides un apritīguma uzlabojumiem Latvijas mazos un vidējos  uzņēmumos, izmantojot praktiskas nodarbības. Pārrunāsim, kādas ir iespējas finansēt  uzlabojumus. 

 Seminārā runāsim par šādām tēmām: 

Uzņēmuma ekokartēšana  

Uzņēmuma apritīguma novērtējums 

Ekokartēšanas un novērtējuma rezultātu izmantošana jaunu ideju radīšanai  

Moderators: Rūdolfs Liepnieks, tel. 27877787, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com 

Laiks Aktivitāte Praktiskas piezīmes
9.40 Tikšanās pie Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra, Pils iela 2,  Krāslavā. Organizatoriskie jautājumi. 

Kopīgā braukšana (ar savu transportu) uz Kalniešiem. 

10.00 – 11.00 Iepazīšanās ar uzņēmumu 

Ekokartēšana /apritīguma novērtējums 

 Iepazīšanās ar mājražotājas  Ludmilas Pecuļevičas darbību, kura  mājas apstākļos ražo cieto sieru.  Piedāvājumā ir dažādu nogatavinātības 

pakāpju cietais siers, siera bumbiņas ar 

Adrese: Šterenbergas iela 1, Kalnieši, Krāslavas novads, +371 27090063 www.kulinaraismantojums.lv/lv /biedri/majrazotaji/majrazotaja ludmila-peculevica/

 

dažādām garšvielām, siers cepšanai.  Tēja, kafija, 5 veidu siera degustācija. 
11.30 – 12.30 Iepazīšanās ar uzņēmumu 

Ekokartēšana /apritīguma novērtējums 

 Iepazīšanas ar brīvdienu mājas  “Mežābeles” darbību.  

Māja atrodas Dridža ezera krastā un  piedāvā naktsmītnes, pirtis, ekskursiju  pa bišu dravu, “Ziedu un koku  terapijas” lekcijas, bet pilnībā  aizmirsties no ikdienas straujā ritma  var apiterapijas namiņā. Tajā, guļot  uz lāvas, ir jāieklausās bišu sanoņā, kas  plūst no namiņa apakšējā daļā  dzīvojošajām bitēm. 

Medus produkcijas degustācija.

Čenčupi, Skaistas pagasts, Krāslavas  novads, +371 29492045 

www.kulinaraismantojums.lv/l v/biedri/turisma-mitnes/brivdienu maja-mezabeles/

12.50 – 13.30 Pusdienas Latgales kulinārā mantojuma centrā (Krāslavas Amatniecības  centra kulinārā mantojuma telpās, Pils iela 10, Krāslavā).
13.30 – 15.30 Praktisko darbu prezentēšana, diskusija. Inovatīvas idejas uzlabojumiem  

uzņēmumā.

Krāslavas novada Tūrisma  

informācijas centrā (2.stāvā), Pils iela  2, Krāslavā.

15.30 – 16.00 Jautājumi un diskusijas. Kafija.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikuma saite: ieej.lv/Reg_ApritesEk 

Seminārs ir bez maksas. 

Vairāk informācijas savā partnerībā:  

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas  un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības  attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta  rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko  vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi  paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta ietveros  plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību  grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils,  Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas,  Viļānu un Zilupes).

Detaļas

Datums:
31. maijs
Laiks:
09:40 - 16:00
Kategorijas: