Loading notikumi
  • Šis notikums ir pagājis.

Pieteikumu iesniegšana ’’LATGALES REĢIONA UZŅĒMĒJU GADA BALVA 2023’’

22. augusts, 2023 - 22. septembris, 2023

Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu jau desmito gadu izsludina konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2023’’!

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā, veicināt Latgales reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē. Konkurss paredz apzināt arī remigrantus, kas pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs atgriežas Latvijā un uzsāk saimniecisko darbību, tādējādi apliecinot uzņēmējdarbības vides attīstību valstī. Jau otro gadu konkursa ietvaros atsevišķā nominācijā tiks godinātas arī Speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrības Latgales reģionā. Šogad ir iespēja izvirzīt pretendentus arī divām jaunām nominācijām – “Gada lauksaimnieks” un “Gada ražošanas uzņēmums”.

Jebkurš Latvijas iedzīvotājs, organizācija, uzņēmuma kolektīvs, komersants, biedrība, iestāde un pašvaldība var izvirzīt pretendentus šim konkursam līdz 2023. gada 22. septembrim (ieskaitot) iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu.

Konkursā var piedalīties jebkurš uzņēmējs, kura saimnieciskā darbība noris Latgales reģiona teritorijā, neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares.

Šogad konkurss paredz godināt uzņēmumus šādās nominācijās:

GADA AMATNIEKS – Latgales reģionā strādājošs uzņēmējs. Amatnieks, kura piedāvātais produkts pakalpojums, radītās vērtības veicina reģiona atpazīstamību un amatu prasmju popularizēšanu.

GADA MĀJRAŽOTĀJS – Latgales reģionā strādājošs uzņēmējs, mājražotājs, kurš savā produkcijā izmanto pašražoto vai pašaudzēto produkciju, vietējos resursus, izmanto inovatīvas pieejas, risinājumus.

GADA JAUNAIS TŪRISMA PAKALPOJUMS – Latgales reģionā strādājošs uzņēmējs, kurš ir sniedzis  kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, veicinājis   tūrisma nozares attīstību reģionā, reģiona atpazīstamību pasaulē. Izveidojis jaunu tūrisma jomas pakalpojumu ne agrāk kā 2 gadus pirms konkursa izsludināšanas.

GADA INOVĀCIJA – uzņēmums, kas reģistrēts un darbojas Latgales reģiona teritorijā, ir radījis jaunu, uz zināšanām balstītu produktu vai pakalpojumu, tādējādi gūstot konkurences priekšrocības vai pieeju jauniem tirgiem.

GADA SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS UZŅĒMUMS LATGALĒ –  komercsabiedrība, kas darbojas teritorijā ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas statusu, tam piešķirts un spēkā esošs Latgales speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statuss un iepriekšējos 2 gadus (2021. un 2022.gads) ir īstenojis ieguldījumu projektu saskaņā ar zonas pārvaldi noslēgtā līguma par ieguldījumu veikšanu nosacījumiem uzņēmuma attīstībā un sasniedzis labākos rezultātus starp Speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrībām Latgales reģionā.

GADA UZŅĒMĪGĀKAIS REMIGRANTS LATGALĒ – uzņēmējs, kas ir atgriezies no ārzemēm ne agrāk kā 5 gadus pirms konkursa izsludināšanas, pēc ilgstošas prombūtnes (vismaz 3 gadus bijis ārzemēs, ko apliecina ar sekojošiem dokumentiem – darba līgums, algas izraksti, uzņēmuma reģistrācijas apliecība, mājokļa īres līgums, zemes grāmatas apliecība, u.c.) Latgales reģionā un ir uzsācis saimniecisko darbību. Sniedz tirgus prasībām pieprasītu produktu vai pakalpojumu.

GADA LAUKSAIMNIEKS – juridiska persona kas reģistrēta un darbojas Latgales reģiona teritorijā un vismaz 5 (piecus) gadus nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas primāro ražošanu, ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas ir vismaz 50 procentu apmērā. Iepriekšējā saimnieciskās darbības pārskata periodā ir sasniedzis vislabākos rezultātus atbilstoši nominācijas vērtēšanas kritērijiem.

GADA RAŽOŠANAS UZŅĒMUMS – komersants, kas reģistrēts un darbojas Latgales reģiona teritorijā apstrādes rūpniecības nozarē (NACE 2.red. C). Iepriekšējā saimnieciskās darbības pārskata periodā ir sasniedzis vislabākos rezultātus atbilstoši nominācijas vērtēšanas kritērijiem.

Konkurss norisinās jau desmito gadu un arī šogad izsludinātā konkursa nolikums nosaka, ka iepriekšējo gadu uzvarētāji nevar pieteikt savu dalību tajā pašā konkursa nominācijā.

Aizpildītas anketas līdz 2023. gada 22. septembrim ir jānogādā  Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrā Daugavpilī, Saules ielā 15 (LV-5401) personīgi, pa pastu vai sūtot elektroniski uz e- pasta adresi luc@lpr.gov.lv .

Nolikums_Gada balva_2023

Pieteikuma_anketa_2023

Ziņu sagatavoja: 

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs, e-pasts: luc@lpr.gov.lv, tālr. 65423801

Ieskats Latgales reģiona gada balvā 2022

Detaļas

Sākums:
22. augusts, 2023
Beigas:
22. septembris, 2023
Kategorijas: