Loading notikumi
  • Šis notikums ir pagājis.

Novada svētku “Annas Dagdā” ietvaros bērni un jaunieši iepazīs latviešu senču gudrības

Šī gada maijā Dagdas novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru par projekta  “Ar senču gudrību es augu”  īstenošanu.  Projekta ietvaros organizētais pasākums notiks 27.jūlijā  Dagdas novada svētku “Annas Dagdā” ietvaros.

Projekta mērķis ir  iesaistīt bērnus un jauniešus Latgales kultūrvides iepazīšanā un tradicionālo vērtību saglabāšanā, lai nodrošinātu tradīciju pārmantojamību no paaudzes paaudzē. Lai šo mērķi sasniegtu, tiks organizēts pasākums bērniem un jauniešiem “Ar senču gudrību es augu” ar tradicionālo prasmju meistarklasēm, popularizējot Nacionālajā Nemateriālās kultūras sarakstā iekļautās vērtības un veicinot jaunu zināšanu un prasmju apmaiņu starp folkloras kustībā iesaistītajiem jauniešiem.

Lai iepazītu Latgalei raksturīgo senču gudrību, dalībai Dagdas novada svētku pasākumā aicināta Šķilbēnu pagasta jauniešu folkloras kopa “Upīte” ar vairākām meistarklasēm – tradicionālie danči un rotaļas, tradicionālās spēles, celu jostiņu aušana. Sadarbības veidošanas nolūkā viņiem aktivitātēs pievienosies Dagdas novada Andrupenes pamatskolas folkloras kopa “Saiveņa”.

Lai pasākumu padarītu saistošu paralēli šīm aktivitātēm darbosies podniecības un keramikas meistardarbnīca, kā arī etnogrāfisko rakstu iepazīšanas meistarklase. Neiztiks arī bez Latgales kulinārā mantojuma degustācijām, jo Annas diena ir saimnieču svētki. Visas meistarklases notiks vienlaikus, izvietotas Dagdas pilsētas skvērā. Pasākuma apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja izskriet basām kājām pa skvēra mīksto zālīti, izbaudīt visas sajūtas, darbojoties tādā secībā un ilgumā, kādā vēlēsies katrs no pasākuma apmeklētājiem. Tā būs iespēja Dagdas novada ģimenēm ar bērniem un novada ciemiņiem ieklausīties dabā, tās norisēs, būt kopā un radošā, pozitīvā gaisotnē veltīt laiku sev un tuvajiem.

Projekta kopējās izmaksas 1220 EUR. No Latgales Kultūras programmas projekta  īstenošanai ir saņemti 700 EUR. Līdzfinansējumu nodrošina Dagdas novada pašvaldība.

Projekts tiek īstenots Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Atbalsts kultūras programmām reģionos” ar Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, īstenojot Latgales Kultūras programmu 2019.

Vairāk par notikumiem Dagdas novadā: www.dagda.lv

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītāja Inese Plesņa, t.65653265, e-pasts: kultura@dagda.lv

Detaļas

Datums:
27. jūlijs, 2019
Kategorijas:
, ,