Loading notikumi
  • Šis notikums ir pagājis.

Krāslavas katoļu baznīcai – 250 Sv. Donāta svētku atlaidu dievkalpojumi un pasākumi

28. jūnijs, 2017 - 2. jūlijs, 2017

                       

Trešdiena, 28. jūnijs

7.00 – Sv. Mise

10.00 – Krāslavas katoļu baznīcas 250. gadadienai veltītā bērnu zīmējumu konkursa uzvarētāju apbalvošana (Krāslavas Vēstures un  mākslas muzeja izstāžu zālē)

11.30 – Izstādes “Krāslavas katoļu baznīcai – 250” atklāšana (Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē Pils ielā 8)

13.00 – Konferences “Krāslavas katoļu baznīcai – 250” atklāšana (Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja vasaras izstāžu zālē, Pils ielā 10)

18.00 – Sv. Mise par visiem priesteriem, kuri kalpoja Krāslavas katoļu draudzē

                                           

Ceturtdiena, 29. jūnijs

Apustuļu Pētera un Pāvila svētki

 8.00 – Sv. Mise. Euharistiskā procesija

9.30 – Sv. Mise

11.30 – Sv. Mise

13.00 – Žēlsirdības māsas Celīnas Plāteres piemiņas plāksnes atklāšana baznīcas kriptā

13.30 – Ekskursija uz Krāslavas katoļu kapiem (vad. Z.Meldere), pulcēšanās pie kapu vārtiem

16.00 – Jauniešu pasākums baznīcā, ko vadīs māsas PRO SANCTITATE un draudzes priesteri

18.00 – Jauniešu Sv. Mise. Euharistiskā procesija

19.00 – Baroka mūzikas ansambļa “KESSELBERG ENSEMBLE” (vad. I.Grudule) koncerts

 

Piektdiena, 30. jūnijs

8.00 – Sv. Mise. Euharistiskā procesija

9.30 – Sv. Mise kriptā par baznīcas fundatoriem – grāfu Plāteru dzimtu

11.30 – Sv. Mise

16.00 – Ērģeļu mūzikas koncerts (R.Raginis, A.Karols, M.Karole)

18.00 – Sv. Mise. Euharistiskā procesija

19.00 – Senās mūzikas ansambļa “LUDUS” koncerts (vad. M.Birziņa)

 

Sestdiena, 1. jūlijs

  8.00 – Sv. Mise. Euharistiskā procesija

9.30 – Sv. Mise Sv.Donāta kapelā

  11.30 – Sv. Mise

12.30 – Ekskursija  Krāslavas katoļu baznīcā

14.00 – Ekskursija “Krāslavas vēsturiskais centrs”, pulcēšanās 18. novembra laukumā

17.30 – Pūtēju orķestra “SEJNY”, vad. J.Žukowski (Polija), gājiens

no 18. novembra laukuma līdz Sv. Ludvika laukumam

18.00 – Sv. Mise, piedalās pūtēju orķestris “SEJNY” (Polija). Euharistiskā procesija

19.00 – Pūtēju orķestra “SEJNY”, vad. J. Žukowski (Polija), koncerts

 

Svētdiena, 2. jūlijs

8.00 – Sv. Mise. Euharistiskā procesija

9.30 – Sv. Mise Sv. Donāta kapelā

11.45 – Bīskapa sagaidīšana

12.00 – Sv. Mise, celebrē V. E. bīskaps J. Buli    Iestiprināšana. Euharistiskā procesija                              

 

 

Starptautiskā zinātniskā konferences “Krāslavas katoļu baznīcai – 250” 28. jūnijā darba kārtība

Norises vieta: Krāslavas novads, Krāslava, Pils iela 10

Konferences darba valoda: latviešu, poļu

 

10:00 – 11:00 – Zīmējumu konkursa izstādes atklāšana (Pils ielā 10)

11:00 – 13:00 – Konferences dalībnieku reģistrācija

11:30 – izstādes “Krāslavas katoļu baznīcai – 250” atklāšana Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālē Pils ielā 8

12:00 – 16:00 – Izdevniecības “Jumava” grāmatu komercizstāde

 

KONFERENCES PROGRAMMA

13:00 – 13:15 – Konferences atklāšana

Novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks

Polijas Republikas vēstniece Latvijā Eva Dembska

Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu draudzes prāvests Eduards Voroņeckis

 

I daļa. 13:15 – 14:50 Vadītājs Valdemārs Gekišs, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direktors

13:15 – 13:30 Dr.art. Ruta Kaminska, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas eksperte

“Sakrālās glezniecības mantojums Krāslavā: saglabātais un zaudētais”

13:30 – 13:45 Dace Čoldere, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas vadītāja

“Mākslas pieminekļu restaurācija Krāslavas katoļu baznīcā”

13:45 – 14:00 Marta Gurska (Marta Górska), Polijas Republikas kultūras un nacionālā mantojuma ministrija (PL)

“Latvijas un Polijas kopīgais mantojums. Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas projekti”

14:00 – 14:15 Tomašs Dzjuravecs (Tomasz Dziurawiec), restaurators (PL) “ Krāslavas Sv. Ludvika baznīcas altāra gleznas restaurācijas darbi”

14:15 – 14:30 Dmitrijs Laščetko, stājglezniecības restaurators Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas centrālā altāra konservācija un restaurācija (interjera izpēte)

14:30 – 14:45 Zane Kēlere, polihromā koka un stājglezniecības restauratore Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas divu lielformāta altārgleznu “Sv. Vincents” un “Sv. Staņislavs” restaurācija

14:45 – 14: 50 – Jautājumi

14:50 – 15:15 – Kafijas pauze

 

 II daļa 15:15 – 17:30

15:15 – 15:30 prof.dr.hab. Kšištofs Zajass (Krzysztof Zajas) Jagelonu Universitātes profesors (PL), literatūrzinātnieks, kultūras zinātnieks, tulkotājs. Gustava Manteifela rakstu izdevējs un pētnieks.

“Krāslava, Plāteri un Krāslavas seminārs Gustava Manteifela vēstulēs”

15:30 – 15:45 prof. dr.hab. Dorota Samborska-Kukuca (Dorota Samborska-Kukuć), Lodzas Universitātes profesore (PL), poļu-latviešu starpkultūru sakaru pētniece, Poļu Inflantijas vēstures pētniece

“Par Konstantīna Ludviga Plātera dzeju un drāmām”

15:45 – 16:00 Dr.hist. Henrihs Soms, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta reģionālo studiju centra “Latgales pētniecības institūts” direktors, asociētais  profesors

“Krāslava Romas pāvestam Leo XIII dāvinātajā albumā „Terra Mariana” (1888)”

16.00 – 16:15 Dr. philol. Lidija Leikuma, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas

un baltistikas nodaļas Baltu valodniecības katedras vadītāja, profesore

“Krāslavas Garīgā semināra absolventu devums latviešu rakstniecībā”

16:15 – 16:30 Mag.ģeogr., Bac. rel. Otīlija Kovaļevska, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas leksikogrāfe

“Krāslavas katoļu draudze represiju ēnā: dažas maz zināmas vēstures lappuses”

 

16:30 – 16:45 Dr. philol. Māsa Klāra PIJ, Skaidrīte Kalvāne, Laterāna pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta asoc. profesore

”Žēlsirdības māsu darbība Krāslavā un Celina Platere”

16:45 – 17:00 Genovefa Kalviša, Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu draudzes locekle

“Priesteri – ticības stiprinātāji Krāslavas katoļu draudzē no pirmsākumiem līdz mūsdienām”

17:00 – 17:30  Konferences noslēgums, diskusijas

 

 

 

Detaļas

Sākums:
28. jūnijs, 2017
Beigas:
2. jūlijs, 2017
Kategorijas: