Loading notikumi
 • Šis notikums ir pagājis.

Konferenču cikls “Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi”

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar republikas pilsētu domēm un reģionālajām augstskolām maijā un jūnijā organizē septiņu konferenču ciklu Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi. Pirmā konference norisināsies 20. maijā Ventspilī.

Konferenču cikla mērķis ir rast atbildi uz jautājumu, vai VARAM piedāvājums administratīvi teritoriālajam modelim ir labākais risinājums Latvijas reģionu attīstībai un visas valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanai? Konferencēs tiks apspriestas iespējas sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Latvijas reģionu attīstību. LLPA uzskata, ka Latvijā ir jārod efektīvi risinājumi, lai apturētu iedzīvotāju skaita samazināšanos valstī un izlīdzinātu reģionu nevienlīdzību, kā arī atpalicību no Eiropas Savienības vidējā attīstības līmeņa.

Konferenču ciklā no 20. maija līdz 10. jūnijam septiņās Latvijas pilsētās notiks konferences par Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumiem, katrā reģionā detalizētāk apskatot vienu no prioritārajām jomām reģionu attīstības veicināšanai. Tajās aicināti piedalīties pilsētu domju priekšsēdētāji, novadu domju priekšsēdētāji, augstskolu rektori, pārstāvji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un nozares ministrijām, vadošie nozaru eksperti un pašvaldību speciālisti, kā arī iedzīvotāji un citi interesenti.

Konferenču uzdevumi:

 1. nacionālas nozīmes attīstības centru un to ietekmes areāla teritoriju attīstības tendenču un traucējošo faktoru identificēšana;
 2. VARAM piedāvātā administratīvi teritoriālā modeļa ekonomiskā pamatojuma analīze;
 3. priekšlikumu nodefinēšana par nepieciešamajiem risinājumiem, lai izveidotu ekonomiski attīstīties spējīgas teritorijas un risinātu Latvijas lielākos izaicinājumus – teritoriju nevienlīdzība un cilvēku skaita samazināšanās.

Lai to īstenotu, no 2019. gada 20. maija līdz 10. jūnijam septiņās Latvijas pilsētās notiks konferences par Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumiem, katrā reģionā papildus detalizētāk apskatot vienu no prioritārajām jomām teritorijas attīstības veicināšanai:

 • 2019. gada 20. maijs – konference Ventspilī. Specifiskā tēma: veselības pakalpojumu tīkls, veselības jomas izaicinājumi reģionā.
 • 2019. gada 24. maijs – konference Liepājā. Specifiskā tēma: izglītība – ko gaidām no izglītības sistēmas, un kādas ir būtiskākās problēmas tajā, kas kavē teritoriju attīstību.
 • 2019. gada 27. maijs – konference Daugavpilī. Specifiskā tēma: iekšējā un ārējā drošība, teritoriālā iedalījuma izmaiņu izvērtējums no drošības aspekta.
 • 2019. gada 31. maijs – konference Rēzeknē. Specifiskā tēma: mobilitāte, transporta tīkla trūkumi un izaicinājumi no reģiona skatpunkta.
 • 2019. gada 3. jūnijs – konference Valmierā. Specifiskā tēma: pašvaldību finanšu resursi, kādi ir izaicinājumi izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā un nodokļu politikā, lai veicinātu teritoriju attīstību un pašvaldību iespējas attīstīt ekonomisko darbību teritorijā.
 • 2019. gada 7. jūnijs – konference Jelgavā. Specifiskā tēma: zemes resurss kā teritoriju attīstības faktors.
 • 2019. gada 10. jūnijs – konference Rīgā. Noslēguma konference.

Dalībnieki:

Republikas pilsētu domes priekšsēdētāji, novada domju priekšsēdētāji, augstskolu rektori, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji, nozares ministriju pārstāvji, vadošie eksperti, pašvaldību speciālisti un eksperti, kā arī iedzīvotāji.