Loading notikumi
  • Šis notikums ir pagājis.

Klātienes praktiskais seminārs “Ēdināšanas pakalpojumi, Latgales kulinārā mantojuma tīkls”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts

“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Nodarbību cikls “Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC”

Klātienes praktiskais seminārs Krāslavā, Tūrisma informācijas centrā

7.nodarbība “Ēdināšanas pakalpojumi, Latgales kulinārā mantojuma tīkls”

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona ēdināšanas sektora uzņēmumu pārstāvji, tūrisma nozares uzņēmēji, mājražotāji vai potenciālie ēdināšanas uzņēmumu veidotāji. 

Semināra mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi, balstoties uz Latgales kulinārā mantojuma centra darbību, kvalitatīva un pārdomāta ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, nepieciešamo sanitārijas un higiēnas prasību ievērošanai, kā arī vietējās produkcijas popularizēšanai un latgaliskās identitātes veidošanai. 

Ko uzņēmējs iegūs: Teorētiskas zināšanas par ēdināšanas uzņēmuma darba organizāciju, sanitārijas un higiēnas prasībām, Latgales kulinārā mantojuma centra darbību Eiropas kulinārā mantojuma tīkla ietvaros. Klātienē iepazīšanos ar jaunizveidoto Krāslavas Amatniecības centru, tajā skaitā kulinārā mantojuma darbnīcu un ZS “Kurmīši” darbību. 

Semināru vadīs Tatjana Kozačuka, biedrības “Latgales kulinārā mantojuma centrs” valdes priekšsēdētāja.

Semināra norises diena un vieta: 12.05.2022., Krāslavas novada TIC, Pils iela 2, Krāslava

Moderators: Ligita Karvele, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com 

LaiksAktivitātePraktiskas piezīmes
10.30 – 11.00Dalībnieku ierašanās, Kafijas pauzeAuto novietojam stāvlaukumā pie Krāslavas novada TIC, kas atrodas Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā (Pils iela 2, Krāslava)
11.00 – 13.00Semināra teorētiskā daļa.

Ēdināšanas uzņēmumu tipi, uzņēmuma darba organizācija, ēdienkartes. Eiropas kulinārā mantojuma tīkla darbības vēsture. Latgales kulinārā mantojuma tīkla darbība. Sanitārijas un higiēnas prasības ēdināšanas sektora uzņēmumos.

Seminārā piedalīsies arī PVD pārstāve Iveta Upeniece, kura būs gatava atbildēt uz semināra dalībnieku jautājumiem par PVD prasībām ēdināšanas uzņēmumos. Lūgums Jūs interesējošos jautājumus atsūtīt iepriekš uz e-pastu kulinaraismantojums@inbox.lv 
13.00 – 13.30 Pusdienas Krāslavas Amatniecības centra kulinārā mantojuma darbnīcā (Pils iela 10, Krāslava)
13:30 – 14:30Iepazīšanās ar Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksa* piedāvājumiem (Krāslavas Amatniecības centra** un biedrības “Latgales kulinārā mantojuma centrs” darbību)

 

14.30 – 14.45Dodamies ar auto uz ZS “Kurmīši (Rakuti, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads), www.kurmisi.lv. ZS “Kurmīši” ir Latgales kulinārā mantojuma tīkla uzņēmums
14.45 – 16.00Iepazīšanās ar ZS “Kurmīši” darbību, kas ir viens no aktīvākajiem Latgales kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumiem – ražotājiem. 

2015. gadā saimniecībai ir piešķirta goda zīme “Latviskais mantojums”.

Piedāvā ekskursijas saimniecībā, kas audzē dažāda veida ārstniecības augus dabas parkā “Daugavas loki”, tēju degustāciju, kā arī iespēju pašiem “sabērt savu tēju” un izgatavot vaska sveci savām rokām. Lieliska iespēja iegādāties vairāk nekā 15 dažādu veidu ekoloģiskās zāļu tējas. Kopš nesena laika saimniecība piedāvā iegādāties tēju, kas ir iepakota maisiņos/paciņās.

16.00 – 16.15Noslēgums, kafijas pauze

* Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss atzīts par labāko nominācijā “Labākais tūrisma produkts 2021” 

** Jaunatklātais Krāslavas Amatniecības centrs saņēma Eksporta un inovāciju gada balvu (1.vietu) nominācijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts 2021”.

 

 Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligātaPieteikuma saitešeit.

Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā: 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes). 

Detaļas

Datums:
12. maijs
Laiks:
10:30 - 16:30
Kategorijas:
, , , , , ,