Loading notikumi
  • Šis notikums ir pagājis.

Dagdā izskanēs Latgales baltkrievu veltījums Latvijai simtgadē

14. jūlijs, 2018 - 15. jūlijs, 2018

Šī gada 8.jūnijā Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica” parakstīja līgumu par Latgales NVO programmas projekta „Latgales baltkrievu veltījums Latvijai dzimšanas dienā” īstenošanu. Latvijas valsts simtgades svētku vēstījums „Es esmu Latvija” izskanēs Starptautiskajā baltkrievu dziesmu un deju festivālā „Fest 2018”, kas Dagdas novadā notiks 14.-15.jūlijā.

Projekta mērķis ir stiprināt sabiedrības valstsgribu, vairot mazākumtautību piederības sajūtu Latvijai un mīlestību pret savu zemi, parādot baltkrievu etnisko bagātību, unikalitāti, autentisko mantojumu un tradīciju integrāciju Latgales kultūrvidē. Mazākumtautībām ir ļoti nozīmīga loma Latvijas valsts veidošanā. Latvija ir cilvēki – latvieši, baltkrievi, ukraiņi, krievi un citas tautības, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus nākotnei.

Lai projekta mērķi sasniegtu, tradicionālajam 2018.gada festivālam ir izvēlēta tēma „Baltkrievu veltījums Latvijai simtgadē”, kuras ietvaros Latvijas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi nesīs vēstījumu „Es esmu Latvija”, bet ārzemju viesi sagatavos apsveikumus Latvijai dzimšanas dienā.

Festivāla norises ir paredzētas divu dienu garumā. Pirmajā dienā notiks pagalmu koncerti „Baltkrievu sēta”, festivāla svinīga atklāšana,  svētku gājiens un festivāla Lielkoncerts „Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija! / „З Днём нараджэння, Латвія!”.  Otrajā dienā Baltkrievu sētas aktivitātes norisināsies Ezernieku brīvdabas estrādē.

Projekta ietvaros tiks organizēti festivāla sagatavošanas darbi – izstrādāts festivāla saturiskais ietvars, izveidotas festivāla afišas, ielūgumi, nozīmītes un krūzītes, kā arī veikti publicitātes pasākumi. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1200 euro.

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” finansiālu atbalstu. Līdzfinansējumu festivāla norisēm nodrošina Dagdas novada pašvaldība.

Vairāk informācijas par notikumiem Dagdas novadā: www.dagda.lv

 

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja

Inese Plesņa

  1. 65652170, 29193397

e-pasts: inese.plesna@inbox.lv

Detaļas

Sākums:
14. jūlijs, 2018
Beigas:
15. jūlijs, 2018
Kategorijas: