Loading notikumi
  • Šis notikums ir pagājis.

Balvu un Baltinavas novadu Gada balva izglītībā – 2019

Šī gada 11.oktobrī plkst.19.00 Kubulu Kultūras namā notiks ikgadējais Balvu un Baltinavas novadu Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2019”, kurā tiks sumināti labākie pedagogi un izglītības iestādes dažādās nominācijās.

Pasākumu vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktieris Ainārs Ančevskis, bet vakara gaitā pedagogus priecēs grupa “Ballīšu orķestris”.

Pieteiktie pretendenti:

Nominācijā „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”:

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Inese Circene;
Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Gaida Fengāne;
Tilžas vidusskolas skolotāja Inta Slišāne;
Bērzpils vidusskolas skolotāja Ļena Nikolajeva;
Balvu Mūzikas skolas skolotājs Viktors Bormanis;
Balvu Mākslas kolas skolotāja Lana Ceplīte;
Balvu Sporta skolas skolotājs Imants Kairišs.

Nominācijā „Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”:

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Benita Urtāne;
Balvu pamatskolas skolotāja Sarmīte Kļanska;
Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotāja Inese Svelpe.

Nominācijā „Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību”:

Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece;
Balvu pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Gunita Pugeja;
Balvu Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova.

Nominācijā „Par veiksmīgāko pedagoga debiju”:

Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” skolotāja Gunta Grāmatiņa.

Izglītības iestādes:

Nominācijā “Par inovācijām izglītības iestādes darbībā”:

Balvu pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”;
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde;
Tilžas vidusskola.

Nominācijā “Par pilsonisko līdzdalību novada un valsts izglītības un kultūrvides veidošanā”:

Stacijas pamatskola;
Balvu Bērnu un jauniešu centrs.

Aicinām baudīt un kopā jauki atpūsties Balvu un Baltinavas novadu pedagogus pasākumā
“Gada balva izglītībā -2019”!

Detaļas

Datums:
11. oktobris, 2019
Kategorijas:
, ,