Riebiņos noticis seminārs Latgales kultūras iestāžu vadītājiem un speciālistiem

Ceturtdien, 9.maijā, Riebiņu kultūras centrā notika Riebiņu novada domes, Latgales plānošanas reģiona (LPR) un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” rīkotais seminārs Latgales kultūras iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem “Kultūras attīstības tendences Latgales reģionā: tradīcijas, jaunievedumi ...

Saeimas Latgales apakškomisijā skatīja jautājumu par Višķu profesionālās vidusskolas attīstības iespējām

Otrdien, 2019.gada 7.maijā, Saeimā Latgales apakškomisijā tika skatīts jautājums par Višķu profesionālās vidusskolas nākotnes attīstības iespējām. Iepazīstoties ar apkopoto informāciju, klātesošie varēja secināt, ka reģionā ir augsts pieprasījums pēc izglītības lauksaimniecības nozarē un studēt gribētāji ...

Daugavpilī notika LPR un Latgales NVO memoranda padomes tikšanās

Otrdien, 2019.gada 7.maijā Daugavpils Universitātē notika Latgales nevalstisko organizāciju (NVO) un Latgales plānošanas reģiona (LPR) sadarbības memoranda* padomes sēde, kurā piedalījās Latgales plānošanas reģiona, Preiļu un Dienvidlatgales NVO centru, Latvijas Lauku foruma, vietējo rīcības grupu ...

Precizēts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam

2019. gada sākumā Latgales plānošanas reģions (LPR) Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sekretariātā iesniedza LPR deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-20120.gadam grozījumus Nr.2, papildus informāciju par grozījumiem LPR DI plānā iesniedzot 21.martā. Elektroniskās procedūras veikšanas rezultātā, ...

LPR administrācijas un Labklājības ministrijas pārstāvji DI projekta ietvaros apmeklē Daugavpili un Daugavpils novadu

Piektdien, 26. aprīlī Latgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas (DI) projekta un Labklājības ministrijas pārstāvji apmeklēja Daugavpils pilsētu un Daugavpils novadu, kur tikās ar abu pašvaldību atbildīgajām amatpersonām, Sociālo dienestu vadītājiem u.c. pašvaldību speciālistiem, lai diskutētu par ...